Referencje

Katowice, 05.08.2009r.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Niniejszym potwierdza się, że firma "Zieleń Wokół Nas" z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Śnieżnej 32A od wielu lat świadczy usługi w zakresie prac inwentaryzacyjnych, projektowych, wykonawczych i pielęgnacyjnych terenów zielonych na stacjach paliw PKN Orlen S.A.

Z uwagi na dobrą organizację, terminowość oraz jakość wykonywanych robót polecamy usługi firmy "Zieleń Wokół Nas" przy realizacji podobnego zakresu prac.

Z poważaniem
DYREKTOR
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Region Inwestycji i Remontów Południe
Artur Dudzic

Kobierzyce, 18.12.2008r.

Wójt gminy Kobierzyce

Gmina Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach przy Al. Pałacowej 1 potwierdza profesjonalne i rzetelne wykonanie przez Zieleń Wokół Nas Teresa Lorenz z siedzibą przy ul. Śnieżnej 32a, 54-043 we Wrocławiu koncepcji i dokumentacji projektowo-technicznej zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji dendrologicznej zieleni terenu parku w m. Domasław na dz. nr 171/19 i 320/2.

Z powierzonych zadań Zieleń Wokół Nas Teresa Lorenz wywiązała się w terminie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Wykonane prace w naszej gminie są przykładem solidności i profesjonalnej obsługi.

Mając na uwadze powyższe polecam usługi Zieleni Wokół Nas Teresa Lorenz jako firmy godnej zaufania i w pełni przygotowanej do wykonywania tego typu usług.

z up. WÓJTA
mgr inż. Piotr Kopeć
Zastępca Wójta

Wrocław, 12.04.2001r.

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że firma "ZIELEŃ WOKÓŁ NAS" projektowała i realizowała w Roku Milenijnym, na rzecz miasta Wrocławia stylizowane kompozycje rabatowe, m.in. na wrocławskim Rynku.

Pani Teresa Lorenz jest także członkiem zespołu autorskiego, który został nagrodzony I nagrodą w konkursie za opracowanie unikatowej w skali kraju "Koncepcji programowo-urbanistyczno-architektonicznej Parku Milenijnego".
Wymienione prace zostały wykonane poprawnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i dużym wyczuciem estetyki.

Firmę "ZIELEŃ WOKÓŁ NAS" szczególnie rekomendujemy jako wykonawcę drobnych stylizowanych form rabatowych.


PREZYDENT WROCŁAWIA
Bogdan Zdrojewki